(1)
Hagen, T. L. Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. NBF 2015, 10.