(1)
Nordvik, G. K.; Vatne, B. Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. NBF 2017, 16.