(1)
Haukenes, S.; Hagen, L. A. Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering?. NBF 2017, 15.