(1)
Alnervik, K.; Öhman, C.; Lidén, E.; Nilsson, M. Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. NBF 2018, 17.