(1)
Vallberg Roth, A.-C.; Månsson, A. Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige; Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv. NBF 2008, 1.