(1)
Bae, B. Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?. NBF 2009, 2.