(1)
Alvestad, M.; Johansson, J.-E.; Moser, T.; Søbstad, F. Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. NBF 2009, 2.