(1)
Johansen, B. Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen. NBF 2009, 2.