(1)
Ackesjö, H. Förskoleklasslärare som gästarbetare: Gränsmarkeringar via sociala stängningar. NBF 2010, 3.