(1)
Björklund, C. Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion. NBF 2010, 3.