(1)
Thulin, S. Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. NBF 2010, 3.