(1)
Giske, R.; Tjensvoll, M.; Dyrstad, S. M. Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer. NBF 2010, 3.