(1)
Kasin, O. Kultur som mangfold og enfold i barnehagen. NBF 2010, 3.