(1)
Flottorp, V. Hvordan kommer matematisk meningsskaping til syne i barns lek? En casestudie. NBF 2010, 3.