(1)
Jernes, M.; Alvestad, M.; Sinnerud, M. ”Er det bra, eller?” Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. NBF 2010, 3.