(1)
Riddersporre, B. Normativ styrning i förskolan: En fallstudie. NBF 2010, 3.