(1)
Carlsson, M. A.; Sheridan, S. Förord: Kartläggning av barn och lärares professionalitet. NBF 2010, 3.