(1)
Pramling Samuelsson, I. Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan?. NBF 2010, 3.