(1)
Gjems, L. Kartlegging av barns språk: Godt for hvem – godt for hva?. NBF 2010, 3.