(1)
Bellika, E. Kartlegging i et profesjonsperspektiv. NBF 2010, 3.