(1)
Bugge, N. Erfaringer med TRAS i barnehagen. NBF 2010, 3.