(1)
Johansson, J.-E. Från pedagogik till ekonomi? Några kommentarer till kunskapsproduktionen i barnehagen. NBF 2010, 3.