(1)
Hensvold, I. E. En förändrad yrkesidentitet: Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen. NBF 2011, 4, 1-16.