(1)
Andreassen, B. O. Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill. NBF 2011, 4, 17-31.