(1)
Grindland, B. Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. NBF 2011, 4, 75-90.