(1)
Sjöberg, M. F.; Lindgren Eneflo, E. «Man blir lite osäker på om man gör rätt» – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan. NBF 2019, 18.