(1)
Tholin, K. R.; Jansen, T. T. Demokratiske samtaler i barnehagen?. NBF 2011, 4, 103-114.