(1)
Saar, T.; Löfdahl, A.; Hjalmarsson, M. Kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem. NBF 2012, 5.