(1)
Andenæs, A. Hvilket barn? Om barn, barndom og barnehage. NBF 2012, 5.