(1)
Farstad, G. R. Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier. NBF 2012, 5.