(1)
Stefansen, K. Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?. NBF 2012, 5.