(1)
Eide, B. J.; Os, E.; Pramling Samuelsson, I. Små barns medvirkning i samlingsstunder. NBF 2012, 5.