(1)
Ytterhus, B.; Åmot, I. Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?. NBF 2019, 18.