(1)
Ahlskog-Björkman, E. Interaktionens Betydelse För Barns Lärande - En Studie Av Barns Möte Med Slöjd I Förskolan. NBF 2014, 7.