(1)
Ärlemalm-Hagsér, E. Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text. NBF 2012, 5.