(1)
Bjørgen, K. Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. NBF 2012, 5.