(1)
Greve, A.; Løndal, K. Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. NBF 2012, 5.