(1)
Emilsson, A.; Pramling Samuelsson, I. Jakten på det kompetenta barnet. NBF 2012, 5.