(1)
Holmberg, Y. Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer. NBF 2012, 5.