(1)
Jansen, T.; Gjems, L.; Rydjord Tholin, K. Fagsamtaler i barnehagen. NBF 2012, 5.