(1)
Hjort, M.-L.; Pramling, N. Den Blivande förskollärarens Formering. En Studie Av verksamhetsförlagda Handledningssamtal, Argumentationstraditioner Och Metaforik. NBF 2014, 7.