(1)
Hjort, M.-L.; Pramling, N. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik. NBF 2014, 7.