Eriksson, A., Beach, D., & Svensson, A.-K. (2015). Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 11. https://doi.org/10.7577/nbf.1204