Føsker, L. R. (2015). På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 10. https://doi.org/10.7577/nbf.1432