Haukenes, S., & Hagen, L. A. (2017). Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 15. https://doi.org/10.7577/nbf.1792