Vallberg Roth, A.-C., & Månsson, A. (2008). Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige; Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 1(1). https://doi.org/10.7577/nbf.239