Løkken, I. M., Broekhuizen, M. L., Moser, T., Bjørnestad, E., & Hegna, M. M. (2018). Evaluation of the Lamer Social Competence in Preschool Scale. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2424