Palludan, C. (2009). En tidlig barndom med perspektiver. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 2(1). https://doi.org/10.7577/nbf.248