Johansen, B. (2009). Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 2(3). https://doi.org/10.7577/nbf.250