Tveter Thoresen, I. (2009). Barnehagen i et utdanningspolitisk kraftfelt. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 2(3). https://doi.org/10.7577/nbf.252