Ackesjö, H. (2010). Förskoleklasslärare som gästarbetare: Gränsmarkeringar via sociala stängningar. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(1). https://doi.org/10.7577/nbf.253